Email: konllencues@163.com
Marquis@konllen.com
Điện thoại: + 86 13814608662

công ty: Công ty TNHH thương mại điện tử nahenong yudong
Địa chỉ nhà: phòng 101, số 28, đường minjian, thị trấn haian, Thành phố haian, Thành phố nantong, tỉnh Giang tô

Liên hệ với Peterson: marquis
Email: konllencues@163.com
marquis@konllen.com
Whatsapp/ĐT: 86 13814608662
Tên công ty: Công ty TNHH thương mại điện tử nantong yudong

Địa chỉ nhà: phòng 101, số 28, đường minjian, thị trấn haian, Thành phố haian, Thành phố nantong, tỉnh Giang tô